Home
            Personal
            Proiecte şi Contracte
            Echipamente
            Publicaţii


CS I dr. Constantin MARIN

constmarin@gmail.com

CV complet & Lista de lucrăriInstitutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române
Str. Frumoasă, Nr. 31, 010986 Bucureşti 12, România
tel. +40 21 318.14.25, fax +40 21 311.08.29
Specializare: Geochimia apei subterane. Chimie analitică.

Domenii de interes:
termodinamica soluţiilor apoase de electroliţi, cu aplicare la sistemele apoase naturale şi a proceselor hidrogeochimice;
analiza chimică de materiale provenite din mediul natural, utilizată ca instrument experimental de investigare;
controlul poluării apei subterane;
geochimia carstului şi hidrochimie regională.

Publicaţii importante:

MARIN, C. (2000) Modelarea Speciaţiei Chimice în Sisteme Apoase Naturale, Editura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, XVI+434 pag, ISBN 973-96400-5-2.

MARIN, C. (2010) Geochemistry of the sulfide meso-thermal groundwater complex at Mangalia. In: "Karst Hydrogeology of Romania", Orăşeanu, I., Iurkiewicz, A. (Eds.), Chapter 4.2, pp.387-400, Belvedere Publishing House, Oradea, ISBN 978-606-92444-0-1.

MARIN, C., TUDORACHE, A., VLĂDESCU, L. (2010) Aluminium determination and speciation modelling in groundwater from the area of a future radioactive waste repository. Revista de Chimie, 61 (5), pp. 431438.

MARIN, C., MOLDOVAN, O. T., TUDORACHE, A., POVARĂ, I., RAJKA, G. (2010) Assessing the contents of arsenic and of some heavy metals in surface flows and in the hyporheic zone of the Aries stream catchment area, Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5 (1), pp. 13-24.

MITOFAN, H., MARIN, C., ZUGRĂVESCU, D., TUDORACHE, A., BEŞUŢIU, L., RADU, M. (2008) Transients of Giggenbach's "Na-K-Mg-Ca geoindicators" preceding the 27 October 2004, Mw=6.0 earthquake in Vrancea area (Romania). Terra Nova, 20 (2), pp. 87-94.

 
Admin Copyright © iser.ro. All rights reserved. Design by Stylish Web Templates