Home
            Personal
            Proiecte şi Contracte
            Echipamente
            Publicaţii


CS III dr. Horia MITROFAN

horiamitrofan@yahoo.comInstitutul de Geodinamică "Sabba S. Ştefănescu" al Academiei Române
Str. Jean-Louis Calderon, Nr. 19–21, 020032 Bucureşti 37, România
tel. +40 21 317.21.26, fax +40 21 317.21.20
Specializare: Hidrogeologie.

Domenii de interes:
– prelucrarea rezultatelor analizelor chimice de apă în scopul evidenţierii unor „amprente” geochimice furnizate de geobarometrul K-Ca, de geotermometrul chimic combinat Na-K-Mg;
– interpretări ale amprentelor geochimice menţionate pentru a caracteriza alura căilor de curgere, domeniul de adâncime în care sunt plasate acestea, ordinul probabil de mărime al vitezelor de ascensiune a apei, precum şi procesele endogene sau exogene cărora le pot fi atribuite unele fluctuaţii manifestate de parametrii geochimici avuţi în vedere.

Publicaţii importante:

MITROFAN, H. , CHITEA, F., ANGHELACHE, M.-A., MARIN, C., TUDORACHE, A. (2010) – Subsurface temperature signatures related to particular focal mechanisms, in Romania (Vrancea) and Northern Italy seismic regions. Romanian Reports in Physics, 62 (4), pp. 854–864.

MITROFAN, H., MARIN, C., ZUGRĂVESCU, D., CHITEA, F., ANGHELACHE, M.-A., BEŞUŢIU, L., TUDORACHE, A. (2010) – Persistent pre-seismic signature detected by means of Na-K-Mg geothermometry records in a saline spring of Vrancea area (Romania). Natural Hazards Earth System Sciences, 10 (2), pp. 217–225.

MARIN, C., MITROFAN, H., DINU, I., TUDORACHE, A. (2010) – Diciphering hidrochemical information provided by saline springs in the Carpathians bend area: no strong Vrancea earthquake expected to occur earlier than 2012. Geoecomarina Journal, 16, pp. 129–138.

MITROFAN, H., MARIN, C., ZUGRĂVESCU, D., TUDORACHE, A., BEŞUŢIU, L., ANGHELACHE, M., RADU, M. (2009) – Na-K-Mg geothermometer signatures on some Vrancea significant earthquakes. In: "Integrated research on the intermediate-depth earthquake genesys within Vrancea zone", Beşuţiu, L. (Ed.), pp. 219-232, Editura Vergiliu, Bucureşti, ISBN 978-973-7600-59-2.

MITOFAN, H., MARIN, C., ZUGRĂVESCU, D., TUDORACHE, A., BEŞUŢIU, L., RADU, M. (2008) – Transients of Giggenbach's "Na-K-Mg-Ca geoindicators" preceding the 27 October 2004, Mw=6.0 earthquake in Vrancea area (Romania). Terra Nova, 20 (2), pp. 87-94.

 
Admin Copyright © iser.ro. All rights reserved. Design by Stylish Web Templates