Home
            Personal
            Proiecte şi Contracte
            Echipamente
            Publicaţii


CS I dr. Ioan POVARA

ipov.iser@gmail.com


CV complet & Lista de lucrări
Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române
Str. Frumoasă, Nr. 31, 010986 Bucureşti 12, România
tel. +40 21 318.14.25, fax +40 21 311.08.29
Specializare: Hidrologie. Hidrogeologie.

Domenii de interes:
- hidrogeologia şi morfologia terenurilor carstice;
- utilizarea trasorilor pentru stabilirea unor parametri ai curgerii subterane;
- cercetări complexe pentru identificarea unor surse de apă plată din acvifere carstice;
- etanşeitatea cuvetelor unor lacuri de acumulare şi depistarea exfiltraţiilor prin baraje;
- studii şi proiecte pentru amenajarea turistică a unor peşteri.

Publicaţii importante:

POVARĂ, I., PONTA, G. (2010) – Geology and hydrogeology of the Jiul de Vest–Cernişoara Basins, Romania. Carbonates & Evaporites, 25 (2), pp. 117–126.

POVARĂ, I. , SIMION, G., MARIN, C.(2010) – Thermo-mineral waters from the Cerna Valley Basin. In: "Karst Hydrogeology of Romania", Orăşeanu, I., Iurkiewicz, A. (Eds.), Chapter 4.1, pp.363-386, Belvedere Publishing House, Oradea, ISBN 978-606-92444-0-1.

MARIN, C., MOLDOVAN, O. T., TUDORACHE, A., POVARĂ, I., RAJKA, G. (2010) – Assessing the contents of arsenic and of some heavy metals in surface flows and in the hyporheic zone of the Arieş stream catchment area, Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5 (1), pp. 13-24.

MITROFAN, H., POVARĂ, I., MAFTEIU, M. (2008) – Geoelectrical investigations by means of resistivity methods in karst areas in Romania. Environmental Geology, 55 (2), pp. 405–413.

POVARĂ, I., SIMION, G., MARIN, C. (2008) – Thermo-mineral waters from the Cerna Valley Basin (Romania). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, 53 (2), pp. 41-54.

 
Admin Copyright © iser.ro. All rights reserved. Design by Stylish Web Templates